Klub vojáků v záloze Teplice

střelnice Žalany

Červnová PCC


Základní informace

Datum:  13. června 2021
Zbraň:  Pistol Caliber
Obtížnost: Level II
Počet situací:  12
Přehled situací: k dispozici zde
Minimální počet ran:  230
Pre-match:  3 závodníků
Hlavní závod:  44 závodníků
Divize:  Pistol Caliber Carbine
Kategorie:  Regular, Junior, Super Junior, Lady, Senior, Super Senior
Pořadatel:  SBTS Teplice ve spolupráci s KVZ Teplice
Místo konání:  střelnice Žalany
Povinná výbava:  ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné:  viz dále na stránce
Účast:  držitelé zbrojního průkazu
Občerstvení:  zajištěno na střelnici
Bezpečnost:
  • jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázána
  • zbraň musí být v pouzdru (v zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem, dlouhé zbraně mohou být na střelnici přenášeny mimo transportní obal (pouzdro, kufr apod.) jen s vloženou komorovou vlaječkou, přičemž hlaveň zbraně musí směřovat vzhůru
  • střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu určeném - bezpečnostní zóna
  • v bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem
  • jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci!
Poznámky:
  • střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí a jsou plně odpovědní za způsobenou škodu a újmu
  • časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu; uvedený časový rozvrh je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Časový plán

Pre-match:  12. 06. 2021 od 11:00 do 16:00 hod.
Hlavní závod:  13. 06. 2021 od 09:00 do 16:00 hod.
Vyhlášení výsledků:  13. 06. 2021 po 17:00 hod.

Vedení závodu

Match Director:  Jan Prepletaný
Range Master:  Jiří Šerý
Stats Officer:  Stanislav Vágner
Pokladna:  Lubomír Pojer
Registrace:  Jan Prepletaný


Startovné

Registrační poplatek  1200 Kč nebo 48 €
Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 7 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 7 dnů bude Vaše registrace smazána.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Startovné je přenosné na jiného závodníka.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jeden variabilní symbol a o platbě informujte pořadatele e-mailem.
Transakční poplatky hradí odesílatel.
Bankovní spojení Česká republika
Jméno a adresa příjemce:
Klub vojáků v záloze Teplice
Registrační číslo 06-37-01
IČ 656 40 195
Žalany 176
417 63 Žalany
Banka ČSOB a.s., pobočka Teplice
Číslo účtu 15057253 / 0300 CZK
IBAN CZ35 0300 0000 0000 1505 7253
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
Created 2019 by mickey & strasidlo