Klub vojáků v záloze Teplice

střelnice Žalany

Květnová žalanská klubovka


Základní informace

Datum:  14. května 2023
Zbraň:  Pistole
Obtížnost: Level I
Počet situací:  8
Přehled situací: k dispozici zde
Minimální počet ran:  160
Pre-match:  20 závodníků
Hlavní závod:  104 závodníků
Divize:  Open, Standard, Production, Revolver, Classic, Production Optics, Pistol Caliber Carbine
Kategorie:  Regular, Junior, Lady, Senior, Super Senior, Grand Senior
Pořadatel:  KPS Teplice ve spolupráci s KVZ Teplice
Místo konání:  střelnice Žalany
Povinná výbava:  ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné:  viz dále na stránce
Účast:  držitelé zbrojního průkazu
Občerstvení: zajištěno
Bezpečnost:
 • jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázána
 • zbraň musí být v pouzdru (v zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem, dlouhé zbraně mohou být na střelnici přenášeny mimo transportní obal (pouzdro, kufr apod.) jen s vloženou komorovou vlaječkou, přičemž hlaveň zbraně musí směřovat vzhůru
 • střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu určeném - bezpečnostní zóna
 • v bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem
 • jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci!
Poznámky:
 • střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí a jsou plně odpovědní za způsobenou škodu a újmu
 • časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu; uvedený časový rozvrh je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Časový plán

Pre-match:  13. 5. 2023 od 10:00 do 16:00 hod.
 • registrace a změny do pre-match se přjímají max. 15 minut před startem, pozdější požadavky budou zamítnuty.
 • Hlavní závod:  14. 5. 2023 od 9:00 do 16:00 hod.
 • registrace a změny do hlavního závodu se přijímají max. 15 minut před startem, pozdější požadavky budou zpoplatněny částkou 500 Kč.
 • Vyhlášení výsledků:  14. 5. 2023 po 17:00 hod.

  Vedení závodu

  Match Director:  Jan Prepletaný
  Range Master:  Jan Prepletaný
  Stats Officer:  Vít Kup
  Pokladna:  Lubomír Pojer
  Registrace:  Jan Prepletaný


  Startovné

  Registrační poplatek  1000 Kč nebo 42 €
  Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 7 dnů od registrace.
  V případě neuhrazení startovného do 7 dnů bude Vaše registrace smazána.
  Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
  Startovné je přenosné na jiného závodníka.
  Při platbě za více závodníků uveďte pouze jeden variabilní symbol a o platbě informujte pořadatele e-mailem.
  Transakční poplatky hradí odesílatel.
  Bankovní spojení Česká republika
  Jméno a adresa příjemce:
  Klub vojáků v záloze Teplice
  Registrační číslo 06-37-01
  IČ 656 40 195
  Žalany 176
  417 63 Žalany
  Fio banka, pobočka Teplice
  Číslo účtu 2702111521 / 2010 CZK
  IBAN CZ06 2010 0000 0027 0211 1521
  SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX
  Created 2019 by mickey & strasidlo