Klub vojáků v záloze Teplice

střelnice Žalany


Základní informace

Datum:  1. ledna 1970
Zbraň: 
Obtížnost: 
Počet situací:  -1
Přehled situací: momentálně nejsou k dispozici, prosíme o strpení.
Minimální počet ran: 
Pre-match:  závodníků
Hlavní závod:  závodníků
Divize: 
Kategorie: 
Pořadatel:  KPS Teplice ve spolupráci s KVZ Teplice
Místo konání:  střelnice Žalany
Povinná výbava:  ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné:  viz dále na stránce
Účast:  držitelé zbrojního průkazu
Občerstvení: zajištěno
Bezpečnost:
 • jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázána
 • zbraň musí být v pouzdru (v zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem, dlouhé zbraně mohou být na střelnici přenášeny mimo transportní obal (pouzdro, kufr apod.) jen s vloženou komorovou vlaječkou, přičemž hlaveň zbraně musí směřovat vzhůru
 • střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu určeném - bezpečnostní zóna
 • v bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem
 • jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci!
Poznámky:
 • střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí a jsou plně odpovědní za způsobenou škodu a újmu
 • časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu; uvedený časový rozvrh je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Časový plán

Pre-match:  1. 1. 1970 od 1:00 do 1:00 hod.
 • registrace a změny do pre-match se přjímají max. 15 minut před startem, pozdější požadavky budou zamítnuty.
 • Hlavní závod:  1. 1. 1970 od 1:00 do 1:00 hod.
 • registrace a změny do hlavního závodu se přijímají max. 15 minut před startem, pozdější požadavky budou zpoplatněny částkou 500 Kč.
 • Vyhlášení výsledků:  1. 1. 1970 po 2:00 hod.

  Vedení závodu

  Match Director: 
  Range Master: 
  Stats Officer: 
  Pokladna: 
  Registrace: 


  Startovné

  Registrační poplatek  Kč nebo €
  Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 7 dnů od registrace.
  V případě neuhrazení startovného do 7 dnů bude Vaše registrace smazána.
  Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
  Startovné je přenosné na jiného závodníka.
  Při platbě za více závodníků uveďte pouze jeden variabilní symbol a o platbě informujte pořadatele e-mailem.
  Transakční poplatky hradí odesílatel.
  Bankovní spojení Česká republika
  Jméno a adresa příjemce:
  Klub vojáků v záloze Teplice
  Registrační číslo 06-37-01
  IČ 656 40 195
  Žalany 176
  417 63 Žalany
  Fio banka, pobočka Teplice
  Číslo účtu 2702111521 / 2010 CZK
  IBAN CZ06 2010 0000 0027 0211 1521
  SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX
  Created 2019 by mickey & strasidlo